NARIC

Činnost Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC / NARIC byla k 1.1.2014 převedena na MŠMT - odbor vysokých škol (odbor 30).

Kontakt: enic-naric@msmt.cz